Cookie Consent by Free Privacy Policy website
PRODUKTY

PRODUKTY

Hlavní nabídku tvoří 7 artiklů, které jsme schopni vyrábět v jakýchkoliv barevných odstínech, kromě artiklu Madras DT. Skladové barvy naleznete na našem novém e-shopu. Tyto produkty mohou být zákazníkem osobně vyzvednuty, nebo zavezeny spediční společností. V případě větších odběrů je možné řešit dopravu individuálně s obchodním oddělením.

Prodávané usně z buvola mají 4 m2 a hovězí je v rozmezí 4-6 m2. Odběr u každého artiklu je možný pouze od 1 ks. Skladem držíme 111 barev.
V případě jiného požadavku na odstín je možná výroba po dohodě s obchodním oddělením.


Lena

 • tl. 0,8 - 1,0 mm
 • print Federica
 • produkt vyráběný z hovězích usní
 • hovězí useň 4-6 m2
 • odběr od 1 ks
Technické parametry

Madras

 • tl. 0,9 - 1,1 mm
 • print Madras
 • produkt vyráběný z hovězích i buvolích usní, dle aktuálních skladových zásob
 • hovězí useň 4-6 m2
 • buvolí useň 4 m2
 • odběr od 1ks
Technické parametry

Madras DT

 • tl. 0,9 - 1,1 mm
 • print Madras
 • jedná se o dvoutónový materiál
 • produkt vyráběný z hovězích i buvolích usní, dle aktuálních skladových zásob
 • hovězí useň 4-6 m2
 • buvolí useň 4 m2
 • odběr od 1ks
Technické parametry

Massiv

 • tl. 1,3 - 1,5 mm
 • print Dollaro
 • matný povrch
 • produkt vyráběný z hovězích usní
 • hovězí useň 4-6 m2
 • odběr od 1ks
Technické parametry

Passione

 • tl. 1,3 - 1,5 mm
 • print Dollaro
 • lesklý povrch
 • produkt vyráběný z hovězích usní
 • hovězí useň 4-6 m2
 • odběr od 1ks
Technické parametry

Dufam

 • tl. 1,3 - 1,5 mm
 • print Pegaso
 • matný povrch
 • produkt vyráběný z hovězích usní
 • hovězí useň 4-6 m2
 • odběr od 1 ks
Technické parametry

Le Mans

 • tl. 1,3 - 1,5 mm
 • print Pegaso
 • lesklý povrch
 • produkt vyráběný z hovězích usní
 • hovězí useň 4-6 m2
 • odběr od 1 ks
Technické parametry

Testování

Disponujeme rovněž malou laboratoří na testování kůží. Při testování dochází ke zkoumání a vyhodnocování fyzikálních vlastností kůží pomocí testu otěru a testu ohybu, což jsou základní testy, které musí být provedeny za účelem zjištění, zda vyrobená kůže splňuje fyzikální požadavky, které jsou kladeny na čalounické kůže. Na vyrobených kůžích mohou být prováděny i další speciální testy, ke kterým ovšem dochází v odborných laboratořích. V našem provozu dokážeme vykonat tyto základní testy. Test otěru se provádí jednak za sucha a dále za použití chemických sloučenin imitujících působení potu a vody. Při tomto testu dochází k vyhodnocení otěru filcu přes lícovou vrstvu kůže. Test ohybu neboli mechanického namáhání kůže lámáním, pak vyhodnocuje stav kůže po provedení padesáti tisíc cyklů na testovacím stroji. Provedení tohoto testu zabere přibližně půl dne. Pokud dojde při testu ke zjištění trhlin nebo prasklin v kůži, musí být kůže vrácena do výroby a dochází k jejímu přepracování. Totéž platí i při nevyhovujícím výsledku testu otěru. Vyhodnocení testu otěru probíhá po připojení otěrového filcu ke stíranému kusu kůže.

Postup výroby

Výrobní proces máme rozdělený do dvou výrobních závodů (SNAHA, kožedělné družstvo Brtnice a KARO Leather Company s.r.o. se svoji provozovnou v Boršově u Dušejova). Základní fáze výroby jsou prováděny v Brtnici, poté jsou usně převezeny do Boršova, kde je výrobní proces dokončen, uskladněn a připraven ke konečnému zákazníkovi.

1. Měkčení

První fází je zpracování usní strojem Molisa, kdy se mechanickou cestou provádí měkčení. Každá usně musí projít touto fází, aby se odstranila tvrdost, lámavost a smrštěný tvar. Stroj se používá i v dalších krocích v průběhu výrobního procesu vždy za účelem změkčení.

2. Štukování

Druhou fází je vložení usní do stroje na štukování mechanickou cestou, kdy je pomocí válců na výrobek nanášena určitá vrstva štuku, která zapravuje defekty a prohlubně. Poté se useň osuší v sušícím tunelu a na konci linky je ručně doštukována, neboť hrubé vady a hluboké defekty se musí zakrýt ruční prací.

3. Broušení

Poslední výrobní fází, která probíhá v Brtnici je broušení. Hlavním účelem broušení je zejména zjemnit, očistit a uhladit mírně poškozený líc. Poté se výrobky převáží do výrobního závodu Boršov, kde pokračuje hlavní část výroby.

4. Base coat

Po osušení usně v sušícím tunelu následuje nanášení první základní vrstvy vlastní úpravy usní, které se říká base coat (první vrstva barvy).

5. Dezénování

Dalším krokem je dezénování usní, při kterém dostává každá charakteristický vzhled podle objednávky zákazníka. Vzhled nebo jinými slovy dezén je vtiskáván za pomoci tlaku a teploty do každé kůže vždy po nanesení základní vrstvy.

6. Koulení

Poté následuje měkčení usně, neboli dodávání určitých omakových a mechanických vlastností usní pomocí tlučení v koulecích sudech, do kterých se přidává vlhkost a určité množství speciálních chemikálií. Tento proces trvá obvykle osm až dvanáct hodin. Aplikuje se celkem dvakrát, a to po dezénování a po nanesení finální vrstvy barvy.

7. Finální barvení

Barva se nanáší strojní aplikací, která je opět dvoustupňová. Nejprve probíhá korekce, kdy dochází k nanesení barvy a usušení v sušících tunelech. V další fázi se nanese lak, finální vrstva a opět následuje usušení. Po nanesení obou dvou vrstev jsou usně jako již hotový produkt opět tlučeny v koulecích sudech. Délka tlučení vždy záleží na druhu a typu artiklu.

8. Žehlení

Výrobky putují do žehlícího stroje, kde dochází k aktivaci určitých chemických látek, aby se useň stala buď lesklejší, nebo omakově příjemnější. Zároveň dochází k vyžehlení povrchu a odstranění nerovností, které na usni vznikly v průběhu výroby.

9. Testování

Po dokončení výroby dochází k testování a vyhodnocování fyzikálních vlastností usní pomocí testu otěru a testu ohybu, což jsou základní testy, které musí být provedeny za účelem zjištění, zda vyrobená useň splňuje všechny požadavky.

10. Selekce

Na pracovišti selekce dochází k vyhodnocení, zda finální produkt odpovídá zadání zákazníka, požadované kvalitě a rovněž dochází k očištění usní od poškozených či nevyhovujících částí. Poté je výrobek přemístěn do měřící a skladovací části našeho závodu.

11. Skladovací prostory

Poslední fází manipulace s kůží před expedicí k zákazníkům je uložení zpracovaných usní do skladového systému. Každá useň je zde změřena, označena plošnou výměrou a uložena do skladu.
 Přihlášení proběhlo v pořádku.
Jste příhlášen jako. Host.
Neplatné uživatelské jméno, nebo heslo.
Váš kód je v pořádku, sleva je aplikována.
Váš kód nebyl správně zadán, sleva nebude započítána.